Kontakt

 

 

Telefon: (04)2271324

(04)2222508

Email: info@kultura.gov.al

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme