Drejtoritë

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Zerina Bruci


Kontakt:

Tel: 2226043

Email: zerina.bruci@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Entela Cipa


Kontakt:

Email: entela.cipa@kultura.gov.al

DREJTORIA E POLITKAVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT KULTUROR

Irena Prici


Kontakt:

Tel:

Email: irena.prici@kultura.gov.al

DREJTORIA E PROGRAMEVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

 


Kontakt:

Tel:

Email:

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE TË KULTURËS

 


Kontakt:

Mob: 042267225

Email:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE PËRPUTHSHMËRISË PËR KULTURËN

Ejana Xhixha


Kontakt:

Mob:

Email: ejana.xhixha@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Arsiola Dyrmishi


Kontakt:

Email: arsiola.dyrmishi@kultura.gov.al

DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS

Redi Baduni


Kontakt:

Mob:

Email: redi.baduni@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E TË DREJTËS SË AUTORIT

Borana Ajazi


Kontakt:

Email: borana.ajazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Aida Shehi

Kontakt:

Email: aida.shehi@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Sanijela Totozani


Kontakt:
Mob:

Email: sanijela.totozani@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONÇENSIONEVE, PROKURIMEVE DHE PARTNERITETEVE

Najada Merolli


Kontakt:

Email: najada.merolli@kultura.gov.al

DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Rezearta Kokonozi


Kontakt:
Mob: 042223510

Email: rezearta.kokonozi@kultura.gov.al