Drejtoritë

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Entela Çipa


Kontakt:

Tel: 2226043

Email: entela.cipa@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Gjet Ndoj


Kontakt:

Email: gjet.ndoj@kultura.gov.al

DREJTORIA E POLITKAVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT KULTUROR

Herida Duro


Kontakt:

Tel: 042228008

Email: herida.duro@kultura.gov.al

DREJTORIA E PROGRAMEVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Kozeta Angjeliu


Kontakt:

Tel: 042229120

Email: kozeta.angjeliu@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE TË KULTURËS

Arjan Avrazi


Kontakt:

Mob: 042267225

Email: arjan.avrazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE PËRPUTHSHMËRISË PËR KULTURËN

 


 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Elira Dani


Kontakt:

Email: elira.dani@kultura.gov.al

DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS

Anila Muka


Kontakt:

Mob: 042225775

Email: anila.muka@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E TË DREJTËS SË AUTORIT

Borana Ajazi


Kontakt:

Email: borana.ajazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Agron Gaxho

Kontakt:

Email: agron.gaxho@kultura.gov.al

 

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Shpëtim Shehu


Kontakt:
Mob: 042224715

Email: shpetim.shehu@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONÇENSIONEVE, PROKURIMEVE DHE PARTNERITETEVE

Etleva Kondi


Kontakt:

Email: etleva.kondi@kultura.gov.al

DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Ornela Cikuli


Kontakt:
Mob: 042223510

Email: ornela.cikuli@kultura.gov.al