Bashkohuni me ne në prezantimkm e projektit ‘#CreativeDesk  Albania’ Ne synojmë tê:

 

 

Përmirësojmë bashkëpunimin mes aktorëve kryesorë për produkte kulturore inovative përmes programit Creative Europe

 

 

Zbulojmë detajet e projektit për palët e interesuara vendase dhe rajonale, median dhe publikun më gjerë.

 

 

Krijojmë partneritete, krijojmë sinergji dhe ngremë një platformë të qëndrueshme për shkëmbimin e njohurive dhe aktivietet e përbashkëta në tërë rajonin.

 

 

 

 

 

Invitation and Agenda! CEDESK ALBANIA