E-mail: Info@kultura.gov.al

 

 

 

Telefon: (04)2223077

 

 

 

Facebook: https://web.facebook.com/creativeeuropealbania

 

 

 

Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë.