Insitucionet në varësi

ARTI DHE KULTURA

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansambli Popullor
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Tiranë
Tel: 04 2227471 | Kodi Postar 1001
E-mail: info@tkob.gov.al
Website: www.tkob.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit
Harta Interaktive: TKOB

Teatri Kombëtar 
Adresa: Rruga “Naim Frashëri”, Tiranë
Tel: 04 2228933 | Kodi Postar 1001
E-mail: info@teatrikombetar.gov.al
Website: www.teatrikombetar.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar
Harta Interaktive: TK

Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”
Adresa: Rruga “S. Toptani”, Tiranë
Tel (Biletaria):  04 2278158 | Kodi Postar 1001
E-mail: info@tkeks.gov.al
Website: www.tkeks.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”
Harta Interaktive: TKEKS “Kujtim Spahivogli”

Galeria Kombëtare e Arteve
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  Tiranë
Tel: 04 2226033 | Kodi Postar 1001
E-mail: info@galeriakombetare.gov.al
Website: www.galeriakombetare.gov.al
Facebook: Galeria Kombëtare e Arteve
Harta Interaktive: GKA

Bibloteka Kombëtare
Adresa: Sheshi “Skënderbe”, Tiranë
Tel: 04 2223843 | Kodi Postar 1001
E-mail: info@bksh.al
Website: www.bksh.al
Facebook: Bibliteka Kombëtare
Harta Interaktive: BKSH

Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë
Adresa:Sheshi “Austria”, Tiranë
Tel: 04 2259104
E-mail: info@qkkf.gov.al
Website: www.qkkf.gov.al
Facebook: Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë
Harta Interaktive: QKKF

Arkivi Qendror i Filmit Shtetëror
Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu” Nr.76/1, Tiranë
Tel: 04 2455713
E-mail: info@aqshf.gov.al
Website: www.aqshf.gov.al
Facebook: Arkivi Qendror i Filmit Shtetëror
Harta Interaktive: AQSHF

Cirku Kombëtar
Adresa: Rruga “Dedë Gjo Luli”, Tiranë
Tel: 04 22 56 290 | Kodi Postar 1001

E-mail:info@cirkukombetar.gov.al   
Website: www.cirkukombetar.gov.al
Facebook: Cirku Kombëtar
Harta Interaktive: Cirku Kombëtar

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Adresa: Rr. “Aleksandër Moisiu”, 77

Tel: 04 237 8004| Kodi Postar 1001

E-mail: info.qkk@gmail.com

Website: http://nationalfilmcenter.gov.al/

Facebook: Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Harta Interaktive: QKK

 

TRASHËGIMIA KULTURORE

Muzeu Historik Kombëtar
Adresa: Sheshi “Skëndërbej”, Bulevardi Zogu i 1, Tiranë
Tel: 04 2223917 | Kodi Postar 1005
E-mail: muzeuhistorikkombetar@mhk.gov.al
Website: www.mhk.gov.al
Facebook: MHK
Harta Interaktive: MHK

Muzeu Kombëtar I Përgjimeve “Shtëpia me gjethe”
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë
Tel: 04 2222612
E-mail: info@muzeugjethi.gov.al
Website: www.muzeugjethi.gov.al
Facebook: Muzeu Gjethi

Instituti Kombëtar i Trashëgimisië Kulturore”
Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2456169 | Kodi Postar 1005
E-mail: info@imk.gov.al
Website: www.imk.gov.al
Facebook: IKTK
Harta Interaktive: IKTK

Parku Kombëtar Butrint

Adresa: Rruga”Naim Frashëri”, Lagja 1, Butrint
Tel: 08 524600
E-mail: info@butrint.al
Website: www.butrint.al
Facebook: ZAK Butrint

Muzeu Kombëtar “Skënderbeu” dhe Muzeu Etnografik, Krujë
Adresa: Kalaja e Krujës  | Kodi Postar 1501
Tel: 05 112225
E-mail: info@muzeumetkruje.gov.al
Website: www.muzeumetkruje.gov.al
Facebook: Muzeumet Krujë
Harta Interaktive: Muzeumet

Muzeu Kombëtar Ikonografik dhe Etnografik Berat 
Adresa: Rruga “Toli Bojaxhiu”, Lagja 13 Shtatori, Berat
Tel: 03 232224 | Kodi Postar 5001
E-mail: info@muzeumetberat.gov.al
Website: www.muzeumetberat.gov.al
Facebook: Muzeumet Berat
Harta Interaktive: Muzeumet Berat

Muzeu Kombëtar I Artit Mesjetar
Adresa: Bluevardi ” Fan Noli” përballë Spitalit Rajonal Korçë,  Korçë
Tel: 08 243022  | Kodi Postar 7001
email: info@muzeumesjetar.gov.al
Website: www.muzeumesjetar.gov.al
Facebook: Muzeumet Korçë
Harta Interaktive: Muzeu i Artit Mesjetar

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” – Shkodër
Adresa: Rruga: “Kolë Idromeno”, Nr. 32, Shkodër, Shqipëri
Tel. 42 222 612| Kodi Postar 4001 Shkodër
E-mail: info@marubi.gov.al
Website: www.marubi.gov.al
Facebook:https://www.facebook.com/marubimuseum/

Muzeu i Pavarësisë Vlorë

Adresa: Bulevardi Vlorë – Skelë
Tel: 03 329419
E-mail: info@muzeupavaresia.gov.al
Website: www.muzeupavaresia.gov.al
Facebook: Muzeu Kombëtar Pavarësia
Harta Interaktive: Muzeu Pavarësia

Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore;
Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, ish Kinostudio Shqipëria e Re, Nr.56
Tel: 04 2226903 | Kodi postar 1005
E-mail: info@qkipk.gov.al
Website: www.qkipk.gov.al
Facebook: QKIPK
Harta Interaktive: QKIPK

Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike (QKVF)
Adresa: Rruga “Gëzim Erebara”, pranë pallatit  Nr. 31, Tiranë
Tel: 04 2254580
E-mail: info@qkvfolk.gov.al
Website: www.qkvfolk.gov.al
Facebook: QKVF
Harta Interaktive: QKVF

Zyra e Administrimit dhe Koordinimit të Parqeve Arkeologjike Apoloni dhe Bylis
Adresa: Parku Arkeologjik Apolonia, Manastiri i Apolonisë, Pojan, Fier
Tel: 03 8320337 | Kodi Postar 612 Fier

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër
Adresa: Rruga:”Dr. Vasil Laboviti, Nr.3 lagja “Varosh””, Gjirokastër
Tel: 84 269001  |
email: drtkgjirokaster@kultura.gov.al
Facebook: Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Girokaser

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Berat
Adresa: Rruga:”Petrit Lulo”, Berat
Tel: 032 232 393 |
email: drtkberat@kultura.gov.al
Facebook: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat
Harta Interaktive: DRKK Berat

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë
Adresa:
Tel: 05 2222806 | Kodi Postar 2001
email: drtktirane@kultura.gov.al
Website: www.drkkdurres.gov.al
Facebook: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës
Harta Interaktive: DRTK TIRANË

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër

Adresa: Rruga “Marin Becikemi” lagja “Cakërri”, Nr.56, Shkodër
Tel: 22 243 409
E-mail:drtkshkoder@kultura.gov.al
Facebook: DRTK SHKODËR

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë
Adresa: Lagja “Hajro Cakërri”, Rruga “Sulejman Delvina”, Nr.56 Vlorë
Tel: 033230665 | Kodi Postar:  9402
E-mail: drtkvlore@kultura.gov.al
Website: www.drkkvlore.gov.al
Facebook: DRKK Vlorë

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korcë
Adresa: Rruga “Lefter Serafini”, Korcë
Tel: 82 243 122
E-mail: drktkorce@kultura.gov.al
Website: www.drkkkorce.gov.al
Facebook: DRTK Korcë
Harta Interaktive: DRKK Korcë