Kalendari i aktiviteteve kulturore 2018

Kalendari i aktiviteteve kulturore 2018

Kalendari artistik sjell koncerte, festivale, promovime, ekspozita, art kontemporan,  në qytete, site arkeologjike dhe zona turistike me qëllimin që informacioni i dhënë t’i shërbejë publikut, medias dhe pushuesve të sezonit.

Kalendari Turistik i Aktiviteteve 2018 link

Institucionet e Trashëgimisë të vizitueshme në sezon turistik 2018 link

 Kalendarin i aktiviteteve kulturore Mars 2022.    link