Drejtoritë

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Oltjon Muzaka


Kontakt:

Tel: 2226043

Email: [email protected]

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Ledion Lako


Kontakt:

Email: [email protected]

DREJTORIA E POLITKAVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT KULTUROR

Herida Duro


Kontakt:

Tel: 042228008

Email: [email protected]

DREJTORIA E PROGRAMEVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Kozeta Angjeliu


Kontakt:

Tel: 042229120

Email: [email protected]

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE TË KULTURËS

Arjan Avrazi


Kontakt:

Mob: 042267225

Email: [email protected]

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE PËRPUTHSHMËRISË PËR KULTURËN

Ledina Beqiraj


Kontakt:

Email: ledina.beqi[email protected]

DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Elira Dani


Kontakt:

DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS

Mimoza Hysa


Kontakt:

Mob: 042225775

Email: [email protected]

DREJTORIA E TË DREJTËS SË AUTORIT

Sojfan Jaupaj


Kontakt:

Email: [email protected]

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Risena Xhaja


Kontakt:

Mob: 042255004

Email: [email protected]

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Shpëtim Shehu


Kontakt:
Mob: 042224715

Email: [email protected]

DREJTORIA E KONÇENSIONEVE, PROKURIMEVE DHE PARTNERITETEVE

Edmond Ahmeti


Kontakt:

Mob: 042267225

Email: [email protected]

DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Ornela Cikuli


Kontakt:
Mob: 042223510

Email: [email protected]