Insitucionet në varësi

Arti dhe Kultura

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansambli Popullor
Adresa: Sheshi "Skënderbej", Tiranë
Tel: 04 2227471 | Kodi Postar 1001
Fax: 04 2225856
email: marketing.koordinim@tkob.gov.al
Website: www.tkob.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit
Harta Interaktive: TKOB

Teatri Kombëtar
Adresa: Rruga "Seremedin Toptani", Tiranë
Tel: 04 2223022 | Kodi Postar 1001
Fax: 04 2223022
email: info@teatrikombetar.gov.al
Website: www.teatrikombetar.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar
Harta Interaktive: TK

Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli"
Adresa: Rruga "Murat Toptani", Tiranë
Tel (Drejtoria): 04 2243354 | Kodi Postar 1001
Tel (Biletaria):  04 2278158
email: info@tkeks.gov.al
Website: www.tkeks.gov.al
Facebook: Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahivogli"
Harta Interaktive: TKEKS "Kujtim Spahivogli"

Galeria Kombëtare e Arteve
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,  Tiranë
Tel: 04 2226033 | Kodi Postar 1001
Fax: 04 2233975
email: info@galeriakombetare.gov.al
Website: www.galeriakombetare.gov.al
Facebook: Galeria Kombëtare e Arteve
Harta Interaktive: GKA

Bibloteka Kombëtare
Adresa: Sheshi "Skënderbe", Tiranë
Tel: 04 2223843 | Kodi Postar 1001
Fax: 04 2223843
email: persida.asllani@bksh.al
Website: www.bksh.al
Facebook: Bibliteka Kombëtare
Harta Interaktive: BKSH

Qendra e Realizimit të Veprave të Artit
Adresa: Rruga "Sulejman Delvina" (pranë Studios së Skulpturës), Tiranë
Facebook: Qendra e Realizimit të Veprave të Artit

Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë
Adresa:Sheshi "Austria", Tiranë
Tel: 04 2259104
Fax: 04 2222446
Website: www.qkkf.gov.al
Facebook: Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë
Harta Interaktive: QKKF

Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit 

Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", 76/1, Tiranë
Tel: 04 2455713 | Kodi Postar 1001 , Tiranë
email: info@aqshf.gov.al
Website: www.aqshf.gov.al
Facebook: Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit
Harta Interaktive: AQSHF

Cirku Kombëtar
Adresa: Rruga "Dedë Gjo Luli", Tiranë
Tel: 04 22 56 290 | Kodi Postar 1001
Website: www.cirkukombetar.gov.al
Facebook: Cirku Kombëtar
Harta Interaktive: Cirku Kombëtar
 

Trashëgimia Kulturore

Muzeu Historik Kombëtar
Sheshi "Skënderbej", Bulevardi Zogu I, Tiranë, Shqipëri
Telefon: +35542223977 | Kodi Postar 1001
Fax: +35542228389
email: muzeuhistorikkombetar@yahoo.com
Website: www.mhk.gov.al
Facebook: Muzeu Historik Kombëtar
Harta Interaktive: MHK

Muzeu Kombëtar Gjethi                                                                                                            Adresa:Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Tiranë   |

Kodi Postar 1001    Tel: 04 2222612 

Website: www.muzeugjethi.gov.al                                                                                                            Mail: info@muzeugjethi.gov.al                                                                                                         Facebook: Muzeu Kombetar "Shtepia me Gjethe"                                                                                 

Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK)
Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2456169 | Kodi Postar 1005
email: info@imk.gov.al
Website: www.imk.gov.al
Facebook: IMK
Harta Interaktive: IMK

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA)
Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu", Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2225775, 2272171 | Kodi Postar 1005
email: sekretaria.kka@asha.gov.al
Website: www.asha.gov.al
Facebook: ASHA
Harta Interaktive: ASHA

Parku Kombëtar Butrint
Tel: 08 524600 

Adresa: Parku Kombetar Butrint - Sarandë 

Muzeu Kombëtar “Skënderbeu” dhe Muzeu Etnografik, Krujë
Adresa: Kalaja e Krujës  | Kodi Postar 1501
Tel: 05 112225
Fax: 05 112635
email: muzeu.gjkskenderbeu@yahoo.com
Website: www.muzeumetkruje.gov.al
Facebook: Muzeumet Krujë
Harta Interaktive: Muzeumet

Muzeu Kombëtar Ikonografik dhe Etnografik Berat 
Adresa: Rruga "Toli Bojaxhiu", Lagja 13 Shtatori, Berat
Tel: 03 232224 | Kodi Postar 5001
Fax: 03 232899
email: beratmuseum@yahoo.com
Website: www.muzeumet-berat.al                                                                                                                Facebook: Muzeumet Berat

Harta Interaktive: Muzeumet Berat

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, Arsimit dhe Arkeologjik Korçë
Adresa: Bluevardi " Fan Noli" përballë Spitalit Rajonal Korçë,  Korçë
Tel: 08 243022  | Kodi Postar 7001
Fax: 08 243022
email: lorenc.glozheni@muzeumesjetar.gov.al
Website: www.muzeumesjetar.gov.al
Facebook: Muzeumet Korçë
Harta Interaktive: Muzeu i Artit Mesjetar

Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” – Shkodër
Adresa: Rruga: “Kolë Idromeno”, Nr. 32, Shkodër, Shqipëri
Shërbimi ndaj vizitorit - Tel. +355 (0) 22400500 | Kodi Postar 4001 Shkodër
Zyra e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse - Tel. +355 (0) 22400502
E-mail: info@marubi.gov.al 
Website: www.marubi.gov.al
Facebook:https://www.facebook.com/marubimuseum/

Muzeu i Pavarësisë Vlorë

Adresa: Bulevardi Vlorë - Skelë
Tel: 03 329419
email: istref.dobi@muzeupavaresia.gov.al
Website: www.muzeupavaresia.gov.al
Facebook: Muzeu Kombëtar Pavarësia
Harta Interaktive: Muzeu Pavarësia

Qendra Kombëtare e Invetarizimit të Pasurive Kulturore (QKIPK)
Adresa:Rruga "Aleksandër Moisiu", Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2226903 | Kodi postar 1005
email: info@qkipk.gov.al
Website: www.qkipk.gov.al
Facebook: QKIPK
Harta Interaktive: QKIPK

Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike (QKVF)
Adresa: Rruga "Gëzim Erebara", pranë pallatit  Nr. 31, Tiranë
Tel: 04 2254580
email: info@folklor.gov.al
Website: qkvfolk.gov.al/
Facebook: QKVF
Harta Interaktive: QKVF

Zyra e administrimit dhe koordinimit të parkut arkeologjik Apoloni
Adresa: Parku Arkeologjik Apolonia, Manastiri i Apolonisë, Pojan, Fier
Tel: 03 8320337 | Kodi Postar 612 Fier

Zyra e administrimit dhe koordinimit të parkut arkeologjik Bylis
Adresa: Rruga "Leon Rej", Fier
Tel: 03 4900128
email: bashkim.vrekaj@parkuarkeologjikbylis.gov.al
Website: www.parkuarkeologjikbylis.gov.al
Facebook: Parku Arkeologjik Bylis
Harta Interaktive: Parku Arkeologjik Bylis

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër
Adresa: Rruga Dr. Vasil Laboviti Nr.3, Lagja Varosh, Gjirokastër 
Tel: 08 4262441 | Kodi postar 6001

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Berat
Adresa: Rruga "Kurt Pasha", lagjia " 28 Nëntori" Berat
Tel: 03 232393 | Kodi Postar 5001

Email: beratkulture@yahoo.com
Website: www.beratkulture.org
Facebook: DRKK Berat
Harta Interaktive: DRKK Berat

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës
Adresa: Lagjja nr. 1, Rruga "Kolonel Tomson", Durrës
Tel: 05 2222806 | Kodi Postar 2001
email: drkkdurres@yahoo.it
Website: www.drkkdurres.gov.al
Facebook: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës
Harta Interaktive: DRKK Durrës

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër                                                                      Adresa: Sheshi "Papa Gjon Pali II", Rruga "Marin Beçikemi" 
Tel: 02 2243409, Kodi Postar 4001, Shkodër

email: helidon_sokoli1980@yahoo.com

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Vlorë
Adresa: Lagja "Hajro Cakërri", Rruga "Sulejman Delvina", Nr.56 Vlorë
Tel: 033230665 | Kodi Postar:  9402
email: drkkvlore@yahoo.com
Website: www.drkkvlore.gov.al
Facebook: DRKK Vlorë
Harta Interaktive: DRKK Vlorë

Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë
Adresa: Rruga "Lefter Serafini", Korçë
Tel: 08 2243122 | Kodi Postar 7001
Website: www.drkkkorce.gov.al                                                                                                                     Mail: kulturekorce@gmail.com
Facebook: DRKK Korçë
Harta Interaktive: DRKK Korçë