SHPALLJE KONKURSI - Ministria e Kulturës
Postuar më: 03/11/2021

SHPALLJE KONKURSI

Ministria e Kulturës, në kuadër të realizimit te projektit kulturor “Inventarizimi i Trashëgimisë Kulturore Jomateriale në qarqet, Shkodër, Korçë dhe Gjirokastër” si edhe faqes Web që do të krijohet për këtë qëllim,  shpall:

Konkursin për realizimin e Logos e cila përfaqëson Trashëgiminë Kulturore Jomateriale.