Kozeta Angjeliu

Drejtor

Kozeta Angjeliu

Ka kryer studimet  në Universitetin Politeknik  të  Tiranës, Fakulteti i  Inxhinierisë së Ndërtimit. (Diplome e integruar në Inxhinieri Ndërtimi). Ka kryer studimet Master i nivelit të dytë në “Rilevim, Dokumentim, Restaurim Arkitektonik dhe Urban”, Universiteti  “La Sapienza” Romë,  është në proces doktoratës.

Ka  përvoje të pasur në fushën e trashëgimisë kulturore, si autore e një serë projektesh restaurimi dhe pjesëmarrëse në grupe pune për hartimin e legjislacionit në fushën e trashëgimisë kulturore.