Elira Dani

Drejtor

Elira Dani

Në vitin 2012 është diplomuar në Institutin e Studimeve Europiane, Universitetin e Tiranës në “MND Legjislacioni dhe Institucionet Europiane”. Në vitin 2016 është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë në “MA në Administrim Publik.” Ka kryet studimet e larta Universitare, në Fakultetin Juridik (Jo Publik) “Luarasi”, në Degën Drejtësi. Mban titullin e avokatit nga Dhoma e Avokatisë së Tiranës.

Që nga viti 2008 punon në Ministrinë e Kulturës, fillimisht në pozicionin e Specialistes të Drejtorisë Juridike pastaj Përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Legjislacionit dhe Marrëveshjeve Juridike. Gjatë këtyre viteve është angazhuar në hartimin dhe dhënien e këshillimit ligjor në  fushën e legjislacionit të  trashëgimisë kulturore, artit, kulturës,  të drejtave të autorit, përveç tjerash..