Dokumentet Standarde te Konkurrimit Publik me objekt "Mbikëqyrja e punimeve për objektin “Parku i Artit, rivitalizimi dhe rikualifikimi i territorit të ish Kinostudios “Shqipëria e Re” Tiranë, Faza II". - Ministria e Kulturës
Postuar më: 21/11/2022

Dokumentet Standarde te Konkurrimit Publik me objekt “Mbikëqyrja e punimeve për objektin “Parku i Artit, rivitalizimi dhe rikualifikimi i territorit të ish Kinostudios “Shqipëria e Re” Tiranë, Faza II”.