» Njoftim për përgatitjen e “Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019-2021”
Postuar më: 23/04/2018

Njoftim për përgatitjen e “Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019-2021”

Në zbatim të Udhëzimit Nr.4 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020” në datën 23.04.2018 ora 12:00 do të zhvillohet takimi konsultativ me shoqërinë civile për të marrë parasysh komentet e tyre në përgatitjen e PBA 2019-2021.

Ky takim organizohet për të prezantuar kërkesat buxhetore të institucionit me përfaqësues të skenës së pavarur artistike.

Ftohen përfaqësues të shoqërisë civile, menaxherë të artit,etj në kuadër të përfundimit të Fazës I të PBA 2019-2021.

Takimi do të mbahet në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë.

Ju mirëpresim!