Postuar më: 20 Janar 2017

Lista e praktikanteve fitues me kontrate 1 vjecare, ne kuader te Programit Kombetar te Praktikave.

Nr

Institucioni

Emer Mbiemer

Profili i studimit

Vleresimi ne pike

1

Ministria e Kultures

Jona Karapinjalli

Gazetari dhe Komunikim, drejtimi Marredhenie me Publikun

110

2

Ministria e Kultures

Anxhela Kenaj

Shkenca Politike

100

3

Ministria e Kultures

Elsa Myftaraj

Histori

110

4

Ministria e Kultures

Eftela Kacorri

Informatike

60

5

Ministria e Kultures

Liridona Bukuroshi

E drejte private dhe Biznesi

110

6

Biblioteka Kombetare

Alma BRAZHDA

Letersi

110