Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin Drejtor në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit

Postuar më: 11 Shtator 2017
Datë 11.09.2017 Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 ‘”Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin: Drejtor, në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit

Thirrje për Projekte. Ekspozita XVI Ndërkombëtare e Arkitekturës - Bienale e Venecias 2018

Postuar më: 02 Gusht 2017
Ministria e Kulturës do të marrë pjesë në Ekspozitën e XVI-të Ndërkombëtare të Arkitekturës - Bienale e Venecias 2018, me temë : “Freespace” - që do të zhvillohet nga 26 maji deri më 25 nëntor 2018 në Arsenale dhe Giardini në Venecia, Itali . Tema e kësaj Bienaleje “Freespace” është përzgjedhur nga Kuratorët e edicionit të 16-të, Yvonne Farrel dhe Shelley McNamara, të cilat kanë motivuar zgjedhjen e tyre:

Fondi në mbështetje të Krijimtarisë Letrare. Shpallen fituesit

Postuar më: 01 Gusht 2017
Në zbatim të politikave të Ministrisë së Kulturës për mbështetjen e autorëve shqiptarë, u hap për të dytën herë Fondi në mbështetje të Krijimtarisë Letrare. Këtë vit iu dha përparësi mbështetjes së krijuesve të rinj, deri 35 vjeç. Ftesës për konkurrim iu përgjigjën 16 autorë, në gjinitë prozë dhe poezi, nga të cilët u përzgjodhën 5 fitues. Gjatë muajit korrik, tekstet iu nënshtruan vlerësimit të jurisë, e cila u pajis me to në formë elektronike dhe të koduar (pa emrat e autorëve përkatës), për të siguruar kështu paanësi të plotë.

Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe(...)

Postuar më: 17 Korrik 2017
Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Shpallen fituesit për Programin Rezidencial Ndërkombëtar “Cittadellearte” 2017

Postuar më: 05 Korrik 2017
Ministria e Kulturës së Shqipërisë në kuadër të një bashkëpunimi intensiv me Fondacionin “Pistoletto” (Biella, Itali), institucionalizon dhe mundëson për të dytin vit radhazi të drejtën e pjesëmarrjes së dy artistëve të rinj shqiptarë në Programin Rezidencial Ndërkombëtar “Cittadellearte” Biella, Itali, i cili do të zhvillohet nga data 16 tetor /27 tetor 2017.

Sesion Informimi- Evropa Krijuese

Postuar më: 13 Qershor 2017
Zyra “Creative Europe Culture Desk Albania” njofton mbajtjen e një sesioni informimi për thirrjen për propozime të shpallur nga programi Cultura i Evropës krijuese

Evropa Krijuese hap thirrjen për “Përkthimet letrare 2017”

Postuar më: 12 Qershor 2017
Hapet thirrja për propozime : “Përkthimet letrare 2017 – Evropa Krijuese”

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473 DATË 01.06.2017

Postuar më: 08 Qershor 2017
Ministria e Kulturës, në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për "Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017" me urdhër të Sekretarit të Përgjithshëm, ka ngritur Grupin e Monitorimit, të përbërë si me poshtë: 1. Z. Edmond AHMETI (Koordinator) 2. Znj. Ornela CIKULI (Anëtar) 3. Znj. Fatbardha GJACI (Anëtar) Kontaktet e Titullarëve të Institucionit: Mirela KUMBARO FURXHI- Ministër i Kulturës i Republikës së Shqipërisë Email:Mirela.Kumbaro@kultura.gov.al Zef ÇUNI- ZV/ Ministër i Kulturës i Republikës së Shqipërisë Email: zef.cuni@kultura.gov.al Elira KOKONA- Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës Email:elira.kokona@kultura.gov.al Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve të Ministrisë së Kulturës mund të raportoni në: Telefon: (04)2271324 (04)2222508 Email: info@kultura.gov.al

DEKLARATE

Postuar më: 06 Qershor 2017
Ministria e Kulturës është venë në dijeni nga mediat mbi shqetësimin e z. Tritan Shehu në lidhje me aktivitetet e këtij institucioni. Sqarojme se aktivitetet e Ministrisë së Kulturës në përmbushje të funksioneve të saj për nxitjen, promovimin dhe mbrojtjen e artit kulturës dhe trashëgimisë kulturore, peëfshirë edhe trashëgiminë kulturore jomateriale, vijojnë rregullisht dhe me ritem, pavarësisht aktiviteteve parazgjedhore të kandidatëve për deputet në Parlamentin e Shqipërisë, sidomos në këtë periudhë të vitit e cila përkon edhe me çeljen e sezoneve turistike të qyteteve të ndryshme.

Fondi për mbështjetjen e krijimtarisë letrare shqiptare 2017

Postuar më: 05 Qershor 2017
Në zbatim të politikës së Ministrisë së Kulturës për mbështetjen e autorit shqiptar, hapet për të dytën herë Fondi për mbështetjen e Krijimtarisë Letrare Shqiptare.
Me qëllim rritjen e transparencës dhe të besueshmërisë në procesin e licensimit/ri-licensimit të agjencive të administrimit kolektiv në(...) 09-05-2018