Shpallje konkursi, për përzgjedhjen e dy artistëve të rinj shqiptarë, që do të jenë pjesë e Programit(...)

Postuar më: 29 Maj 2017
Ministria e Kulturës së Shqipërisë në kuadër të një bashkëpunimi intensiv me Fondacionin “Pistoletto” (Biella, Itali), institucionalizon dhe mundëson për të dytin vit rradhazi të drejtën e pjesëmarrjes së dy artistive të rinj shqiptarë në Programin Rezidencial Ndërkombëtar “Cittadellearte” Biella, Itali, i cili do të zhvillohet nga data 16 tetor 27 tetor 2017.

Njoftim për mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për të Drejten e Autorit

Postuar më: 13 Prill 2017
NJOFTIM Në zbatim të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” 35/2016, Këshilli Kombëtar i të Drejtës së Autorit do mblidhet në datën 20 prill 2017, në orën 10.00 pranë ambienteve të Ministrisë së Kulturës për të dëgjuar të gjithë subjektët që preken nga zbatimi i këtij ligji, mbi miratimin e metodologjisë dhe masën e tarifave të shpërblimit për kategorinë e të drejtave përkatëse.

Njoftim për përgatitjen e “Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020”

Postuar më: 06 Prill 2017
Në zbatim të Udhëzimit Nr.4 datë 29.02.2016 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020” në datën 19.04.2017 ora 12:00 do të zhvillohet takimi konsultativ me shoqërinë civile për të marrë parasysh komentet e tyre në përgatitjen e PBA 2018-2020. Ky takim organizohet për të prezantuar kërkesat buxhetore të institucionit me përfaqësues të skenës së pavarur artistike. Ftohen përfaqësues të shoqërisë civile, menaxherë të artit,etj në kuadër të përfundimit të Fazës I të PBA 2018-2020. Takimi do të mbahet në sallën “Tefta Tashko Koço” pranë Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë. Ju mirëpresim!

Thirrje për zbatim të ligjit NR. 35/2016

Postuar më: 21 Shkurt 2017
Në kuadër të miratimit të ligjit nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” si edhe në zbatim të akteve nënligjore ju bëjmë me dije si më poshtë:

Thirrje për shprehje interesi

Postuar më: 26 Janar 2017
Në zbatim nenit 156, pika 1, të ligjit nr 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, parashikohet: “Pranë ministrisë përgjegjëse për të drejtën e autorit funksionon Këshilli Kombëtar për të Drejtën e Autorit (KKDA), i cili përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë. Ata emërohen nga ministri përgjegjës për të drejtën e autorit për një periudhë katërvjeçare. Propozime për zgjedhjen e anëtarëve të KKDA-së mund të bëjnë edhe AAK-ja ose shoqatat përfaqësuese të përdoruesve, si dhe çdo subjekt i interesuar”

Lista e praktikanteve fitues me kontrate 1 vjecare, ne kuader te Programit Kombetar te Praktikave.

Postuar më: 20 Janar 2017
Lista e praktikanteve fitues me kontrate 1 vjecare, ne kuader te Programit Kombetar te Praktikave.

Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë njofton se nga sot datë, 1 dhjetor 2016 hapet thirrja për (...)

Postuar më: 01 Dhjetor 2016
Fondi i Ministrisë së Kulturës për projektet do të mbështesë propozime të paraqitura nga persona fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që kanë në objekt të veprimtarisë së tyre promovimin dhe edukimin në fushat e artit, kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore jomateriale.

Hapja e edicionit të III-të të “Netët e leximit të dramës shqipe”

Postuar më: 30 Nëntor 2016
Nga data 3 Nëntor 2016 deri në datën 28 Dhjetor 2016 Teatri Kombëtar organizon mbledhjen e materialit dramatik për edicionin e III-të të “Netët e leximit të dramës shqipe”. Janë të lutur të gjithë dramaturgët shqiptarë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe diasporë të paraqesin veprat e tyre brenda këtij harku kohor.

Pas Bënjës, KKR vendos të shpallë edhe Përmetin Qendër të mbrojtur Historike

Postuar më: 07 Nëntor 2016
Pas shpalljes së fshatit Bënjë Qendër Historike, një tjetër premtim i mbajtur nga Ministria e Kulturës për ruajtjen dhe rijetëzimin e trashëgimisë e pasurive kulturore.

Shpallje konkursi për përzgjedhjen e një artisti shqiptar që do të jetë pjesë e “Artist in Rezidence”, në(...)

Postuar më: 31 Tetor 2016
Thirrje e hapur për aplikim në kuadër të programit “Artist in Residencë”, i cili bazohet në “Protokollin e Bashkëpunimit” të nënshkruar nga Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë dhe Landi i Salsburgut i Republikës Federale të Austrisë.
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të(...) 12-01-2018