Shpallet projekti fitues në Ekspozitën Ndërkombëtare të Arkitekturës, Venecia 2018, edicioni 16

Postuar më: 12 Janar 2018
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të Arkitekturës – Bienale e Venecias, Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, përgëzon të dy ekipet e kualifikuar për fazën e tretë të procesit selektiv për pasionin, angazhimin dhe profesionalizmin e projekteve të paraqitura.

Njoftim për krijuesit dhe regjisorët shqiptarë

Postuar më: 10 Janar 2018
Cirku Kombëtar njofton të gjithë krijuesit dhe regjisorët shqiptarë që duke filluar nga data 10.01.2018 deri më 31.01.2018 të paraqesin pranë protokollit sekretarisë së Cirkut Kombëtar propozimet e tyre Projekt-Ide për vitin artistik 2018.

Njoftim për konkurim për vend pune/ Drejtor në Zyrën e Administrim Koordinimit të Parkut Arkeologjik të(...)

Postuar më: 08 Janar 2018
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin

Njoftim për konkurim për vend pune/ Drejtor në Zyrën e Administrim Koordinimit të Parkut Kombëtar Butrint

Postuar më: 08 Janar 2018
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin

BIENALJA E ARKITEKTURËS VENECIA 2018 EDICIONI 16

Postuar më: 22 Dhjetor 2017
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të Arkitekturës – Bienale e Venecias, Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, njofton se:

Ekspozita Ndërkombëtare e Arkitekturës – Bienale e Venecias 2018 - Shpallja e fituesve të fazës së parë

Postuar më: 13 Nëntor 2017
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të Arkitekturës – Bienale e Venecias

Iris Elezi emërohet në pozicionin “Drejtor, në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit”

Postuar më: 11 Tetor 2017
Pas përfundimit të procedurave të konkurimit të hapur dhe publik për pozicionin Drejtor i Arkivit Qendror Shtetëror i Filmit, institucion në varësi të Ministrisë së Kulturës , referuar procedurave të ndjekura nga komisioni i ngritur për vlerësimin e dosjeve konkuruese

Workshop Kombëtar mbi “Zbatimin e të drejtës së autorit për sistemin gjyqësor dhe institucioneve të tjera(...)

Postuar më: 28 Shtator 2017
Në kuadër të shërbimeve që ofron Komisioni Europian me anë të Programit të Asistencës Teknike TAIEX/KE, si dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Drejtoria për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to, është përfituese e një workshopi kombwtar mbi “Zbatimin e të drejtës së autorit për sistemin gjyqësor dhe institucioneve të tjera zbatuese”, i cili po zhvillohet nga data 28-29 Shtator 2017 në Tiranë

Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin Drejtor në Cirkun Kombëtar

Postuar më: 12 Shtator 2017
Datë 12.09.2017 Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 ‘”Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin: Drejtor, në Cirkun Kombëtar
Me qëllim rritjen e transparencës dhe të besueshmërisë në procesin e licensimit/ri-licensimit të agjencive të administrimit kolektiv në(...) 09-05-2018