Thirrje për zbatim të ligjit NR. 35/2016

Postuar më: 21 Shkurt 2017
Në kuadër të miratimit të ligjit nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” si edhe në zbatim të akteve nënligjore ju bëjmë me dije si më poshtë:

Thirrje për shprehje interesi

Postuar më: 26 Janar 2017
Në zbatim nenit 156, pika 1, të ligjit nr 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, parashikohet: “Pranë ministrisë përgjegjëse për të drejtën e autorit funksionon Këshilli Kombëtar për të Drejtën e Autorit (KKDA), i cili përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë. Ata emërohen nga ministri përgjegjës për të drejtën e autorit për një periudhë katërvjeçare. Propozime për zgjedhjen e anëtarëve të KKDA-së mund të bëjnë edhe AAK-ja ose shoqatat përfaqësuese të përdoruesve, si dhe çdo subjekt i interesuar”

Lista e praktikanteve fitues me kontrate 1 vjecare, ne kuader te Programit Kombetar te Praktikave.

Postuar më: 20 Janar 2017
Lista e praktikanteve fitues me kontrate 1 vjecare, ne kuader te Programit Kombetar te Praktikave.

Ministria e Kulturës së Republikës së Shqipërisë njofton se nga sot datë, 1 dhjetor 2016 hapet thirrja për (...)

Postuar më: 01 Dhjetor 2016
Fondi i Ministrisë së Kulturës për projektet do të mbështesë propozime të paraqitura nga persona fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që kanë në objekt të veprimtarisë së tyre promovimin dhe edukimin në fushat e artit, kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore jomateriale.

Hapja e edicionit të III-të të “Netët e leximit të dramës shqipe”

Postuar më: 30 Nëntor 2016
Nga data 3 Nëntor 2016 deri në datën 28 Dhjetor 2016 Teatri Kombëtar organizon mbledhjen e materialit dramatik për edicionin e III-të të “Netët e leximit të dramës shqipe”. Janë të lutur të gjithë dramaturgët shqiptarë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe diasporë të paraqesin veprat e tyre brenda këtij harku kohor.

Pas Bënjës, KKR vendos të shpallë edhe Përmetin Qendër të mbrojtur Historike

Postuar më: 07 Nëntor 2016
Pas shpalljes së fshatit Bënjë Qendër Historike, një tjetër premtim i mbajtur nga Ministria e Kulturës për ruajtjen dhe rijetëzimin e trashëgimisë e pasurive kulturore.

Shpallje konkursi për përzgjedhjen e një artisti shqiptar që do të jetë pjesë e “Artist in Rezidence”, në(...)

Postuar më: 31 Tetor 2016
Thirrje e hapur për aplikim në kuadër të programit “Artist in Residencë”, i cili bazohet në “Protokollin e Bashkëpunimit” të nënshkruar nga Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë dhe Landi i Salsburgut i Republikës Federale të Austrisë.

Zbulojmë Thesaret e Kolonjës! Ekspozitë me fotografitë e rralla të Dhimitër Vangjelit

Postuar më: 28 Tetor 2016
Ministria e Kulturës me Qendrën Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore në bashkëpunim me Bashkinë Kolonjë ju ftojnë këtë fundjavë në Ersekë për një ngjarje kulturore të veçantë.

Prezantohet projektligji për trashëgiminë kulturore

Postuar më: 25 Tetor 2016
Pas një pune dy-vjeçare, Ministria e Kulturës do të prezantojë projektligjin e ri të trashëgimisë në konferencën ndërkombëtare “Kontribute në përpunimin e projektligjit të ri mbi trashëgiminë kulturore”,

Aplikim në thirjen për propozime “Projekte të Bashkëpunimit Evropian” Fondi i BE – Evropa Krjuese. Programi(...)

Postuar më: 10 Tetor 2016
Creative Europe Culture Desk Albania njofton të gjithë të interesuarit e sektorit kulturor dhe të trashëgimisë kulturore se në: datë 14 Tetor 2016, Ora 10.00-14.00 (AM) pranë Hotel Grand, do të mbahet një sesion informimi në lidhje me thirrjen për propozime: “Projekte të Bashkëpunimit Evropian ” në kuadër të programit të Bashkimit Evropian “Evropa Krijuese”
Në kuadër të miratimit të ligjit nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” si edhe në zbatim të(...) 21-02-2017