Ekspozita Ndërkombëtare e Arkitekturës – Bienale e Venecias 2018 - Shpallja e fituesve të fazës së parë

Postuar më: 13 Nëntor 2017
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të Arkitekturës – Bienale e Venecias

Iris Elezi emërohet në pozicionin “Drejtor, në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit”

Postuar më: 11 Tetor 2017
Pas përfundimit të procedurave të konkurimit të hapur dhe publik për pozicionin Drejtor i Arkivit Qendror Shtetëror i Filmit, institucion në varësi të Ministrisë së Kulturës , referuar procedurave të ndjekura nga komisioni i ngritur për vlerësimin e dosjeve konkuruese

Workshop Kombëtar mbi “Zbatimin e të drejtës së autorit për sistemin gjyqësor dhe institucioneve të tjera(...)

Postuar më: 28 Shtator 2017
Në kuadër të shërbimeve që ofron Komisioni Europian me anë të Programit të Asistencës Teknike TAIEX/KE, si dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Drejtoria për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to, është përfituese e një workshopi kombwtar mbi “Zbatimin e të drejtës së autorit për sistemin gjyqësor dhe institucioneve të tjera zbatuese”, i cili po zhvillohet nga data 28-29 Shtator 2017 në Tiranë

Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin Drejtor në Cirkun Kombëtar

Postuar më: 12 Shtator 2017
Datë 12.09.2017 Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 ‘”Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin: Drejtor, në Cirkun Kombëtar

Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin Drejtor në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit

Postuar më: 11 Shtator 2017
Datë 11.09.2017 Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 ‘”Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin: Drejtor, në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit

Thirrje për Projekte. Ekspozita XVI Ndërkombëtare e Arkitekturës - Bienale e Venecias 2018

Postuar më: 02 Gusht 2017
Ministria e Kulturës do të marrë pjesë në Ekspozitën e XVI-të Ndërkombëtare të Arkitekturës - Bienale e Venecias 2018, me temë : “Freespace” - që do të zhvillohet nga 26 maji deri më 25 nëntor 2018 në Arsenale dhe Giardini në Venecia, Itali . Tema e kësaj Bienaleje “Freespace” është përzgjedhur nga Kuratorët e edicionit të 16-të, Yvonne Farrel dhe Shelley McNamara, të cilat kanë motivuar zgjedhjen e tyre:

Fondi në mbështetje të Krijimtarisë Letrare. Shpallen fituesit

Postuar më: 01 Gusht 2017
Në zbatim të politikave të Ministrisë së Kulturës për mbështetjen e autorëve shqiptarë, u hap për të dytën herë Fondi në mbështetje të Krijimtarisë Letrare. Këtë vit iu dha përparësi mbështetjes së krijuesve të rinj, deri 35 vjeç. Ftesës për konkurrim iu përgjigjën 16 autorë, në gjinitë prozë dhe poezi, nga të cilët u përzgjodhën 5 fitues. Gjatë muajit korrik, tekstet iu nënshtruan vlerësimit të jurisë, e cila u pajis me to në formë elektronike dhe të koduar (pa emrat e autorëve përkatës), për të siguruar kështu paanësi të plotë.

Shpallet thirrja e tretë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe(...)

Postuar më: 17 Korrik 2017
Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Shpallen fituesit për Programin Rezidencial Ndërkombëtar “Cittadellearte” 2017

Postuar më: 05 Korrik 2017
Ministria e Kulturës së Shqipërisë në kuadër të një bashkëpunimi intensiv me Fondacionin “Pistoletto” (Biella, Itali), institucionalizon dhe mundëson për të dytin vit radhazi të drejtën e pjesëmarrjes së dy artistëve të rinj shqiptarë në Programin Rezidencial Ndërkombëtar “Cittadellearte” Biella, Itali, i cili do të zhvillohet nga data 16 tetor /27 tetor 2017.
Në kuadër të Thirrjes së Hapur për Projekte për realizimin e Pavijonit Shqiptar në edicionin e 16-të të Ekspozitës Ndërkombëtare të(...) 13-11-2017