Postuar më: 18 Shtator 2017

Trashëgimia Kulturore, identiteti shqiptar që duhet ruajtur, mbrojtur dhe promovuar. Në kuadër të 29 shtatorit, Ditës Kombëtare të Trashëgimisë

Trashëgimia Kulturore dhe Diversiteti Kulturor janë prioritet i Ministrisë së Kulturës për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm përmes studimit, ruajtjes dhe promovimit të tyre. Këto dy instrumente konsiderohen si shumë të rendësishëm për të përcaktuar drejtimet e politikës kulturore në këtë fushë dhe për të përfshirë të gjitha segmentet e shoqërisë shqiptare në implementimin e tyre.

Trashëgimia materiale nuk është natyrë e vdekur por habitati njerëzor ku historia e shkuar lidhet me jetën moderne.

Në kuadrin e “Ditës Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore”,  Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë dhe Diversitetit Kulturor, DRKK- në të gjithë vendin organizojnë aktivitetet e mëposhtme:

Kalendari i aktiviteteve : https://issuu.com/min_kultures/docs/29_shtator_2017