Postuar më: 09 Maj 2017

Oraret e vizitave gjatë sezonit turistik veror 2017

 1. MUZEU HISTORIK KOMBËTAR

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 16:00 – 19:00

Kontakti: Tel: +355 4 2223977

e-mail: muzeuhistorikkombetar@yahoo.com

www.mhk.gov.al

 

 1. GALERIA KOMBËTARE E ARTEVE

 

E Hënë– E Dielë

Ora 9:00 - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakt – Tel: +355 4 222 6033

Email: koordinator@galeriakombetare.gov.al

http://www.galeriakombetare.gov.al/faqja-kryesore/

 

 1. MUZEU KOMBËTAR “GJERGJ KASTRIOTI”, KRUJË
 2. MUZEU KOMBËTAR ETNOGRAFIK, KRUJË

 

Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu

 

E Hënë – E Shtunë

Ora 09:00 - 14:00 dhe 16:00 – 19:00

E Diel

Ora 09:00– 19:00

 

Muzeu Etnografik, Krujë.

E Hënë – E Shtunë

Ora 09:00 - 14:00 dhe 16:00 – 19:00

E Diel

Ora 09:00– 19:00

Kontakti: Tel:+355 5 1122225

Cel: 0692156764

E-mail: muzeu.gjkskenderbeu@yahoo.com

Facebook: Muzeu Historik dhe Etnografik Krujë

 

 1. MUZEU KOMBËTAR “ONUFRI”, BERAT
 2. MUZEU KOMBËTAR ETNOGRAFIK, BERAT

 

Periudha 01 Maj – 30 Shtator 2017

e Hënë – e Shtunë  9.00 – 14.00 dhe 16.00 – 19.00.

E Diel 9.00 – 16.00

 

Periudha 01 Tetor  31 Tetor 2017

e Hënë – e Shtunë  9.00 – 17.00

Diel 9.00 – 14.00

 

Kontakti: Tel: +355 3232224

Cel: 0695186517

E-mail: agron.polovina@muzeumetberat.gov.al

agronpolovina@gmail.com

www.beratmuseum.gov.al

 

 1. MUZEU KOMBËTAR I ARTIT MESJETAR KORÇË
 2. MUZEU ARKEOLOGJIK, KORÇË
 3. MUZEU KOMBËTAR I ARSIMIT, KORÇË

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: 082500207

Cel. 0684127575

Cel. 0675138333

E-mail: l_glozheni@yahoo.com

muzeumesjetar@hotmail.com

www.muzeumesjetar.gov.al

 

 1. MUZEU KOMBËTAR I PAVARËSISË  VLORË

 

E Hënë – E Shtunë

Ora 9:00  - 17:00.

E Dielë Ora 10:00 – 14:00.

 

Për periudhën 1 korrik – 10 shtator 2017

E Martë – E Shtunë:  08.00 – 11.00 dhe 17.00 - 22.00

E Hënë dhe e Dielë: 17.00 – 22.00

 

Kontakti:Cel: 0692065390; 0696621300

E-mail: muzeupavaresia@yahoo.com

Facebook: Muzeu Kombëtar i Pavarësisë

 

 

 1. MUZEU KOMBËTAR I FOTOGRAFISË “MARUBI”

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 16:00 – 19:00

Kontakti:  Tel: 022 400077

      Cel: 0673000007

E-mail: info@marubi.gov.al

www.marubi.gov.al

 

 1. PARKU KOMBËTAR BUTRINT (Pasuri e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe

zonë ligatinore me rëndësi ndërkombëtare - “Zonë RAMSAR”)

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00 – 20:00

Kontakti: cel: 0692436689

E-mail: pkbutrint@yahoo.com

www.butrint.al

 

 1. MUZEU ARKEOLOGJIK DURRËS

 

E Hënë– E Dielë

Ora 9:00 - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti:  Tel.: +355 52222806

Cel: 0692080198

e-mail: drkkdurres@yahoo.it

 

 

 1. PARKU ARKEOLOGJIK APOLONI

 

E Hënë – E Shtunë

Ora 09:00 - 13:00  dhe 14:00 – 19:00

E Diel: Ora 09:00– 19:00

Kontakti: cel.:355 692070500

e-mail: parku.apollonia@yahoo.fr

 

 1. PARKU ARKEOLOGJIK BYLIS

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: cel:0692186291

e-mail: nexhmisulaj@gmail.com

 

 1. PARKU ARKEOLOGJIK SHKODËR

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakte: 0672240385

helidon_sokoli1980@yahoo.it

0672853928

benet_shkreli@hotmail.com

majlinda.lm@gmail.com

 

 1. PARKU ARKEOLOGJIK LEZHË

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakte: 0672240385

helidon_sokoli1980@yahoo.it

0692789684

ded.margjoni@gmail.com

majlinda.lm@gmail.com

 

 1. PARKU  ARKEOLOGJIK  AMANTIA
 2. PARKU  ARKEOLOGJIK  FINIQ

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail: drkkvlore@yahoo.com

 

 1. PARKU  ARKEOLOGJIK  ORIKUM

 

E Hënë – E Dielë

Ora 08:00-14:00 dhe 15:00-18:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail: drkkvlore@yahoo.com

 

 1. PARKU  ARKEOLOGJIK  ANTIGONE

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti:

Tel. +355 84262441

Cel: 0682260198

e-mail: drmkgj@hotmail.com

 

 1. KALAJA E BERATIT (Pjesë e Qendrës Historike të Beratit – Pasuri e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s)

 

E Hënë – E Shtunë

Ora 09.00 - 18.00

E Diel Ora 09:00– 19:00

Kontakti: Tel.: +355 3232393

Cel: 0693399767

e-mail: beratkulture@yahoo.com

 

 1. KALAJA E GJIROKASTRËS (Pjesë e Qendrës historike të Gjirokastrës – Pasuri e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s)

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti:   Tel. +355 84262441

      Cel: 0682260198

drmkgj@hotmail.com

 

 

 1. BANESA KADARE

 

E Hënë  - E Dielë

Ora 9:00  -  20:00

Kontakt: Cel: 0696987970

 

 1. KALAJA E PORTO PALERMOS

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail:             drkkvlore@yahoo.com

 

 1. KALAJA E KANINËS

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail:             drkkvlore@yahoo.com

 

 1. KALAJA E HIMARËS

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail: drkkvlore@yahoo.com

 

 1. MANASTIRI I MESOPOTAMIT

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail:             drkkvlore@yahoo.com

 

 1. MANASTIRI I 40 SHENJTORËVE

 

E Hënë – E Dielë

Ora 9:00  - 14:00 dhe Ora 17:00 – 20:00

Kontakti: Tel. +355 33230665

Cel: 0697570368

e-mail:             drkkvlore@yahoo.com