Postuar më: 02 Qershor 2015

Vendim KKR për objektin ish-Hotel Dajti

Dokumentet e bashkangjitur