Postuar më: 09 Qershor 2017

Njoftim për shtyp për kishën e Shën Thanasit në Leshnicë