Postuar më: 18 Gusht 2015

Denoncojmë dhunën e ushtruar ndaj inspektorëve të Zyrës shqiptare të të Drejtave të Autorit nga punonjës të subjektit “EKLIPSI”