Video

#TakohemiPerNjeLiber në të gjithë Shqipërinë
07 Nëntor 2017

Unë lexoj, po ti? Po ai? Për të dytin vit Ministria e Kulturës nis Fushatën Kombëtare të Leximit, kudo ku mundemi, kudo që gjejmë një fletë libri hapur

Download