Video

Komuniteti i Hebrenjve të Shqipërisë - "Lodrat e mia" dhe "Joni dhe Bretkosa"
24 Korrik 2014

"Trego Kulturën Tënde"
21 maji - Dita Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim