Video

29 shtatori - Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore 2
29 Shtator 2015

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore, në Ditët e Trashëgimisë Kulturore Evropiane; "Trego Kulturën Tënde"