Përmledhje e shkurtër e realizimit të projektit “100 vjetori i lindjes së kompozitorit Prenkë Jakova 23-06-2017