Jonida Hitoveizi

Këshilltare per Teknologjinë dhe Dixhitalizimin