Kabineti

Milena Selimi

Këshilltare për Median dhe Komunikimin

Milena  Selimi

Edmond Ahmeti

Këshilltar Juridik

Edmond Ahmeti