Drejtoritë

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Oltjon MUZAKA

Kontakt:

Tel: 2226043

Email: oltjon.muzaka@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLITIKAVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Kontakt:

DREJTORIA E POLITKAVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT KULTUROR

Herida Duro

Kontakt:

Tel: 042228008

Email: Herida.Duro@kultura.gov.al

DREJTORIA E PROGRAMEVE DHE ZHVILLIMIT TË KULTURËS

Kozeta Angjeliu

Kontakt:

Tel: 042229120

Email: Kozeta.Angjeliu@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONCEPTIMIT DHE FIZIBILITETIT TË PROJEKTEVE TË KULTURËS

Arjan Avrazi

Kontakt:

Mob: 042267225

Email: Arjan.Avrazi@kultura.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE PËRPUTHSHMËRISË PËR KULTURËN

Kontakt:

DREJTORIA E PROGRAMIMIT, STANDARTIZIMIT DHE HARMONIZIMIT TË KUADRIT RREGULLATOR

Kontakt:

DREJTORIA E INTEGRIMIT, KOORDINIMIT, MARRËVESHJEVE DHE ASISTENCËS

Mimoza Hysa

Kontakt:

Mob: 042225775

Email: Mimoza.Hysa@kultura.gov.al

DREJTORIA E TË DREJTËS SË AUTORIT

Kontakt:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Risena Xhaja

Kontakt:

Mob: 042255004

Email: Risena.Xhaja@kultura.gov.al

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Shpëtim Shehu

Kontakt:

Mob: 042224715

Email: Shpetim.Shehu@kultura.gov.al

DREJTORIA E KONÇENSIONEVE, PROKURIMEVE DHE PARTNERITETEVE

Edmond Ahmeti

Kontakt:

Mob: 042267225

Email: Edmond.Ahmeti@kultura.gov.al

DREJTORIA E MIRËADMINISTRIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Ornela Cikuli

Kontakt:

Mob: 042223510

Email: Ornela.Cikuli@kultura.gov.al