Drejtoritë

Sekretar i Përgjithshëm

Elira Kokona

Kontakt:

Tel: 2226043

Email: elira.kokona@kultura.gov.al

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Edmonda Shkjezi

Kontakt:

Tel: 2250387

Email: Edmonda.Shkjezi@kultura.gov.al

Drejtoria e Financës

Shpetim Shehu

Kontakt:

Tel: 2224715

Email: shpetim.shehu@kultura.gov.al

Drejtoria e Krijimtarisë dhe Edukimit Përmes Kulturës

Herida Duro

Kontakt:

Tel: 4 2226228

Email: herida.duro@kultura.gov.al

Drejtoria e Krijimtarisë së Fjalës dhe e Përkthimit

Mimoza Hysa

Kontakt:

Tel: 2222892

Email: mimoza.hysa@kultura.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë Kulturore

Arta Dollani

Kontakt:

Tel: 2223682

Email: arta.dollani@kultura.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Risena Xhaja

Kontakt:

Tel: 2221035

Email: risena.xhaja@kultura.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Ornela Cikuli

Kontakt:

Tel: 2234654

Email: ornela.cikuli@kultura.gov.al

Drejtoria e Trashëgimisë Materiale dhe Muzeve

Kozeta Angjeliu

Kontakt:

Email: kozeta.angjeliu@kultura.gov.al

Drejtoria e të Drejtës së Autorit dhe të Drejtave të Lidhura me to

Edmond Ahmeti

Kontakt:

Email: edmond.ahmeti@kultura.gov.al