Kontakt

Telefon: (04)2271324

              (04)2222508Email: info@kultura.gov.al

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Duke falenderuar punën e bërë nga Ministria e Brendshme dhe gjithë strukturat e Policisë së Shtetit për sekuestrimin e objekteve të vjedhura(...) 20-02-2017