Denonco Parregullsitë/Korrupsionin me Fondet e BE në kontaktet:

·               IPARD.irregularities@financa.gov.al

·               IPA.irregularities@finanaca.gov.al

·               Tel/Fax:+355 4 228 1115

Festivali “Flauti Magjik”, laboratori muzikor i vlerave dhe ngjarjeve novatore, në edicionin e tij të pestë. 22-05-2017