Dokumente

Tituj, medalje. Nënshtetësi

Postuar më: 11 Korrik 2018

Vendim Nr.377 datë 26.04.2017

Postuar më: 08 Maj 2017
Për dhënie pensioni të posaçëm familjarëve në ngarkim të të ndjerit Andrea Stefani.