Ligje

1. Ligj nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për Trashëgiminë Kulturore” - lexo të plotë këtu

2. Ligji nr. 9386, datë 04.05.2005 "Për Muzetë" - lexo të plotë këtu

 

Festivali “Flauti Magjik”, laboratori muzikor i vlerave dhe ngjarjeve novatore, në edicionin e tij të pestë. 22-05-2017