Postuar më: 23 Nëntor 2015

Raporte monitorimi nga Ministria e Kultures

Relacion mbi Monitorimin 4 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Anekset e Monitorimin 4 mujor 2018 të Ministrisë Kulturës Kliko këtu

Dokumentet e bashkangjitur