Dokumente

Raporte Auditimi nga KLSH

Postuar më: 23 Shkurt 2018
Raport në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Raport në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Postuar më: 04 Nëntor 2013
Në Shqipëri si dhe në vende të tjera të Ballkanit trashëgimia kulturore krijon mundësi për të nxitur dhe aktivizuar rrjete të mirash dhe shërbimesh, instrumente ekspansioni ekonomik dhe social si në terma sasiorë ashtu edhe në terma(...)