Postuar më: 03 Maj 2016

Kalendari Kulturor 2016

Si çdo vit, Ministria e Kulturës publikon Kalendarin Artistik të vitit, me ngjarjet kryesore të planifikuara gjatë tij.

Edhe ky vit do të jetë i pasur me aktivitete kulturore, si ato të institucioneve të varësisë e drejtorive rajonale, por edhe ato të organizara nga organizata e subjekte të ndryshme, të mbështetura nga Ministria e Kulturës, nëpërmjet thirrjes së hapur për projekte.

Kliko më poshtë për të parë kalendarin.