Statute dhe Rregullore

Festivali “Flauti Magjik”, laboratori muzikor i vlerave dhe ngjarjeve novatore, në edicionin e tij të pestë. 22-05-2017