Statute dhe Rregullore

Ministria e Kulturës po punon për hartimin e dokumentit të 'Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 - 2025', proces ky që ka kaluar në disa(...) 12-06-2018