Ligje

Ligji nr.27/2018 , datë 04.05.2005 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë Kliko këtu