Relacion i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10352 datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën të ndryshuar”

Dokumentet e bashkangjitur
Trupa e baletit e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit kapërcen kufijtë në një tur shfaqjesh në Itali. NOCES & La stravaganza, balet(...) 20-04-2018