Relacion i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10352 datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën të ndryshuar”

Dokumentet e bashkangjitur
Ministrat e Kulturës, Mirela Kumbaro Furxhi dhe Kujtim Gashi dakordësojnë kalendarin kulturor Shqipëri- Kosovë në Prizren, cilësuar si(...) 18-06-2018