Relacion i projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10352 datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën të ndryshuar”

Dokumentet e bashkangjitur
Thirrja e Ministrisë së Kulturës për projekt-propozimet për vitin 2018 u hap më datë 4 dhjetor 2017 dhe u mbyll më datë 12 janar 2018.(...) 19-02-2018