Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Dokumentet e bashkangjitur
Festivali “Flauti Magjik”, laboratori muzikor i vlerave dhe ngjarjeve novatore, në edicionin e tij të pestë. 22-05-2017