Projektligji për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë 2016

Dokumentet e bashkangjitur
“Ditët Europiane të Trashëgimisë” (Europian Heritage Days), është një nismë e hershme e vitit 1985 e Këshillit të Europës, e(...) 21-09-2017