Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” "

Dokumentet e bashkangjitur
Festivali “Flauti Magjik”, laboratori muzikor i vlerave dhe ngjarjeve novatore, në edicionin e tij të pestë. 22-05-2017