Shqipëria merr pjesë në tryezën e përbashkët të vendeve anëtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) për thellimin(...) 13-09-2017