Buletini mujor

 TË REJAT KRYESORE QERSHOR 2018

logo

Buletini mujor >Viti Mbarëkombëtar i Skënderbeut

Postuar më: 30 Qershor 2018

Viti Mbarëkombëtar i Skënderbeut

foto1

30 milion lek për restaurimin e Memorialit

Në kuadër të “Vitit Mbarëkombëtar të Skënderbeut” ka nisur puna për restaurimin e Memorialit të Skënderbeut, Kishës së Shën Nikollit (Vendvarrimi i Skënderbeut) dhe Muret e Qytetit Antik Lis, Zona Breglumore e Parkut Arkeologjik. Ky projekt me vlerë 30 milion lekë, financohet nga Ministria e Kulturës dhe realizohet brenda Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit. Projekti i restaurimit është hartuar nga specialistët e Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe parashikon restaurimin e plotë të memorialit, Kishës së Shen Nikollit, riformulimin e mbulesës së objektit, sistemin e ndriçimit dekorativ dhe funksional, si dhe ndërhyrje konservuese – restauruese në mozaik dhe afresk. Trashëgimia kulturore dhe turizmi kulturor - prioritetet e Ministrisë së Kulturës dhe Institutit të Monumenteve të Kulturës.